`2.0` సినిమా రివ్యూ

ఏపీ టాప్ న్యూస్‌: సరిగ్గా ఎనిమిదేళ్ల క్రితం చిట్టి అనే ‘రోబో’ను దర్శకుడు శంకర్ మనకు పరిచయం చేశారు. మనిషిలా ఉండే ఈ రోబోతో కామెడీ చేయించారు.

Read more