మంత్రిప‌ద‌వికి కిడారి రాజీనామా

ఏపీ టాప్ న్యూస్‌: మంత్రి కిడారి శ్రవణ్ కుమార్ తన పదవికి రాజీనామా చేశారు. ఆయన ఏ చట్ట సభలోనూ సభ్యుడు కానందునన శ్రవణ్‌తో రాజీనామా చేయించాల్సిందిగా

Read more