టీడీపీ ఆఫీస్ కు టూలెట్ బోర్డు ఖాయం

ఏపీ టాప్ న్యూస్: ‘‘తెలంగాణలో తెలుగుదేశం పార్టీ ఆఫీస్ కు ఇప్పటికే తాళం పడింది.  అమరావతిలో కూడా తెలుగుదేశం పార్టీ ఆఫీసుకు తాళం వేయడమే కాదు.. టూలెట్‌

Read more